Login:    Hasło:    Zapamiętaj mnie  
Programy dla Administracji

PODATKI
wymiar podatków R,L,N dla osób fizycznych
JGU

wymiar podatków R,L,N i rejestracja deklaracji dla osób prawnych
AUTA

wymiar i rejestrowanie deklaracji podatku od środków transportu - osoby prawne i fizyczne
OPŁATY opłaty lokalne - psy, mandaty, opłata targowa...
DZIERŻAWY ewidencja i naliczanie czynszów dzierżawnych
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ewidencja i naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste
KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

wspólna księgowość dla systemów wymiarowych, upomnienia, tytuły wykonawcze...
KASA prowadzenie kasy
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA


księga główna, prowadzenie kont syntetycznych, analitycznych, kontrahentów, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne, zadania, umowy, sprawozdania RB, eksport do Bestii, wiele rejestrów, automaty księgujące....
ŚRODKI TRWAŁE

ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzeń
MATERIAŁYewidencja materiałów
PRZELEWY


program do drukowania przelewów, umożliwia zapisanie przelewów do wersjielektronicznej zgodnej z róznymi systemami bankowymi np.ELIXIR...
KADRY I PŁACEprogram płacowy

U.I. INFOSYSTEM